Bon turystyczny

Regulamin korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Port 21 Pura Pool & Design Hotel***

Port 21 Pura Pool & Design Hotel *** w Krynicy Morskiej honoruje Polskie Bony Turystyczne rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, użyte do skorzystania z usług noclegowych, w ramach pobytu wraz z dzieckiem/dziećmi do lat 18 w dowolnie wybranej ofercie dostępnej na stronie Hotelu www.port21hotel.com.pl otrzymanej telefonicznie: 505-135-222 lub mailowo: port21hotel@gmail.com

 1. Dokonując rezerwacji w Port 21 Pura Pool & Design Hotel (dalej także Hotel) winna zostać udzielona recepcjoniście informacja, że część rozliczenia zostanie przeprowadzona uwzględniając program „Polski Bon Turystyczny”.
 2. Polski Bon Turystyczny (dalej: „Bon Turystyczny”) może być wykorzystany jedynie do rozliczenia pobytu wraz z dzieckiem / dziećmi do lat 18.
 3. Za pomocą Bonu Turystycznego dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Za pomocą Bonu Turystycznego osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.
 5. Bon Turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
 6. Możliwość realizacji Bonu Turystycznego dotyczy rezerwacji dokonywanych wyłącznie bezpośrednio w Hotelu, osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 7. W przypadku, gdy pobyt będzie droższy niż wartość Bonu Turystycznego, klient dopłaca różnicę gotówką, przelewem, kartą lub dokonuje płatności online, zgodnie z zasadami rezerwacji Hotelu.
 8. Dokonując płatności (przed pobytem lub w jego trakcie) recepcjonista uprawniony będzie o podanie przez klienta 16-cyfrowego kodu do obsługi płatności, który otrzymał klient w momencie aktywacji Bonu Turystycznego oraz kwoty, którą klient zamierza za pomocą Bonu Turystycznego opłacić. Po wprowadzeniu przez recepcjonistę w aplikacji https://bonturystyczny.zus.pl 16-cyfrowego kodu Bonu Turystycznego klient otrzyma SMSem kod PIN, który należy podać recepcjoniście do 2 minut od momentu wprowadzenia 16 cyfrowego kodu. Warto pamiętać, że kod PIN otrzymuje klient na wskazany przez niego przy rejestracji w ZUS PUE numer kontaktowy – aby zapłacić Bonem Turystycznym należy więc mieć dostęp do telefonu, wskazanego w ZUS PUE.
 9. Recepcjonista potwierdzi dokonanie transakcji lub poprosi o jej ponowienie w przypadku nieudanej próby.
 10. Po podaniu recepcjoniście przez klienta kodu PIN do obsługi płatności Bonu Turystycznego – klient otrzyma SMS z informacją na jaką kwotę i przez który podmiot zatwierdzono płatność a także jaka kwota została jeszcze do wykorzystania w ramach Bonu Turystycznego.
 11. Kwotę, jaka pozostała do wykorzystania w ramach Bonu Turystycznego – klient może sprawdzić logując się do indywidualnego konta na ZUS PUE.
 12. Z Bonu Turystycznego można skorzystać opłacając wyłącznie pobyt, w którym uczestniczy dziecko/dzieci do lat 18, na które Bon Turystyczny został wydany. Jeśli klient zdecyduje się na pobyt bez dziecka – nie będzie możliwości skorzystania z płatności za pomocą Bonu Turystycznego.
 13. Klient, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu Realizacji korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Hotelu Port 21”.
 14. Posiadacz Bonu Turystycznego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Hotel jego danych osobowych podanych podczas dokonywania rezerwacji oraz na udostępnienie ich Hotelowi oraz innym przedsiębiorstwom powiązanym z procesem rezerwacji.
 15. Na potrzeby obsługi Bonu Turystycznego są przetwarzane następujące dane osobowe osób uprawnionych: imię i nazwisko, rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym oraz Regulamin Port 21 Pura Pool& Design Hotel.
 17. Hotel nie zezwala na wykorzystanie bonu na pobyt bez dzieci. W przypadku naruszenia tego punktu Hotel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.