Pobyt z pupilem w hotelu

Regulamin przyjmowania zwierząt w Port 21 Pura Pool& Design Hotel***

Port 21 Pura Pool& Design Hotel*** przyjmuje Gości z pupilami. Pobyt zwierząt w hotelu jest płatny wg obowiązującego cennika.

 1. Pobyt zwierząt na terenie Hotelu wymaga akceptacji Kierownika recepcji, która odbywa się na etapie rezerwacji pobytu. Zwierzęta przyjmowane są tylko do wyznaczonych pokoi.
 2. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku ich braku dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Stegnie . Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt bez książeczki zdrowia, chorych, w trakcie rekonwalescencji i na diecie.
 3. Właściciel pupila oświadcza , że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi.
 4. Właściciel pupila zobowiązany jest posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 5. Wszystkie szkody powstałe z winy zwierzęcia, na mieniu Hotelu bądź innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel.
 6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach.
 7. W przypadku pozostawienia psa samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w recepcji hotelu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa , sprzątanie pokoi , w których są zwierzęta odbywa się wyłącznie w obecności właściciela, bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.
 9. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom.
 10. W przypadku stwierdzenia , że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu , bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości , Dyrekcja hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo do wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikające z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 11. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (Restauracja,Kawiarnia), rekreacyjnych (strefa fitness, basen) oraz przewożenia psów melexem . Powyższe nie dotyczy psów przewodników.
 13. Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 14. Koszt pobytu psa wynosi 80 zł/ doba (20 PLN dochodu dziennego przeznaczamy na schronisko dla zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.
 15. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Port 21 Pura Pool&Design Hotel*** i akceptuje jego zapisy.